pieter koene   schilderijen

Voor de huidige huurders lopen de oude afspraken nog door, zoals hieronder en hiernaast vermeld:

De huur die je betaalt gaat volledig in je eigen collectietegoed.

Besluit je tot koop dan wordt je tegoed van de koopsom afgetrokken.

Je hebt tijdens de leenperiode van een kunstwerk, het eerste recht van koop.
Afhalen en inleveren, op afspraak.

Huurtermijn:
Minimaal 1 maand, maximaal 6 maanden 
voor hetzelfde werk.
Verlenging van de huurtermijn is mogelijk in overleg.

Verzekering/Bewaring :
De kunstwerken vallen onder je inboedelverzekering .Zie toelichting huur.  

 
kleine formaten midden formaten grote formaten alle formaten


contact en vragen over beschikbaarheid:

pieter@pieterkoene.nl


Vrijthof II   midden formaten

ile de la Cite III    kleine formaten

Toelichting huur:

Enkele stukken zijn niet te koop
of zijn verkocht;
ze zijn opgenomen om een compleet
beeld te geven.


Voor transport rekening houden met de afmetingen van je auto; meet even van te voren.


Indien gewenst kunnen schilderijen ook gebracht worden.

De schilderijen vallen onder je inboedelverzekering.

Je gaat zorgvuldig om met het gehuurde.
Tijdens het vervoer wordt het gehuurde niet onbeheerd in het voertuig achtergelaten.
 
De schilderijen worden door de huurder steeds vervoerd in het verstrekte verpakkingsmateriaal.

De huurder is niet gerechtigd geleende werken op een ander adres dan het eigen woonadres/kantooradres onder te brengen en evenmin om de geleende kunstwerken aan anderen ter beschikking te stellen.

De gehuurde werken mogen niet in directe nabijheid van een warmtebron of een vochtige plaats bewaard worden en dienen te worden beschermd tegen direct zonlicht.

In geval van schade of diefstal is de huurder verplicht zo spoedig mogelijk melding te maken aan de uitlener.


   Historie en onderwerpen